Advocaat bij het Hof van Cassatie

Advocaat bij Hof van Cassatie

Er zijn drie rechtsgebieden waarbij men in cassatie kan gaan tegen een uitspraak van een gerechtshof en waarbij men een advocaat bij het Hof van Cassatie nodig heeft. Deze rechtsgebieden zijn strafrecht, civiel recht en belastingrecht. Een advocaat bij het Hof van Cassatie is over het algemeen gespecialiseerd in één van deze drie rechtsgebieden.

Stel dat er een uitspraak is gedaan in een strafrechtzaak, dan kan men nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Als door een gerechtshof in hoger beroep een uitspraak is gedaan, dan is er nog de mogelijkheid om, middels een advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen deze uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Niet elke advocaat mag in cassatie gaan voor een cliënt. Alleen een advocaat die is ingeschreven bij de Hoge Raad mag een cliënt vertegenwoordigen als advocaat bij het Hof van Cassatie. Bij een cassatieberoep kijkt de Hoge Raad niet inhoudelijk naar de zaak. Er vindt niet opnieuw onderzoek plaats. De Hoge Raad toetst of regels goed zijn toegepast en uitgelegd. Verder wordt er bepaald of de onderbouwing van de uitspraak voldoende is.

AdvocaatAls door een advocaat bij het Hof van Cassatie een cassatieberoep wordt aangetekend dan wordt daarin ook niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. Als een advocaat bij het Hof van Cassatie wel nieuwe feiten opvoert, dan kan dat zelfs een reden zijn om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren. Naast het niet-ontvankelijk verklaren of verwerpen van het cassatieberoep, heeft de Hoge Raad ook de mogelijkheid om de rechtszaak over te laten doen. De Hoge Raad geeft dan in feite aan dat er een fout is gemaakt in het proces of er een andere uitleg wordt gegeven aan de wet. Zowel het hoger beroep als het cassatieberoep kan door dezelfde advocaat afgehandeld worden, mits deze advocaat bij het Hof van Cassatie is.

MRS Advocaten Enschede